Az ácsmunkálatok az épületek tetőszerkezetének kialakításából, és felépítéséből állnak. Ezek mellett az ács feladatkörébe tartozik az állványzat kialakítása és felépítése is egyben. Fontos feladatuk még, a megfelelő minőségű faszerkezetek kialakítása és felépítése, a tetőhéjazat elkészítése (cserép, lemez, pala, zsindely stb.) valamint egyéb fából készült épületelemek kivitelezése.

állványozás

Az ács munkája, hogy a tető szerkezetét kialakítsa illetve átalakítása, a régi tetőszerkezetet felújítsa, tetőteret építsen be, tetőtéri szobákat alakítson ki.

Tető felújítás: Az épület szerkezetét módosítás nem érinti. A lényege, hogy a régi elemeket újra cseréljük.

 • A meglévő szerkezet megtartása, tisztítása
 • A héjazat leszedése
 • A sérült, korhadt elemek cseréje
 • Új héjazat készítés

 

Tető átalakítás: Az épület tetőterének beépítésekor, vagy épület bővítésekor, szükséges a tetőszerkezet módosítása.

Miért érdemes a tetőteret beépíteni?

 • új lakóterületet hozhatunk létre
 • növelhetjük életterünket
 • nem kell új házba költözni, mert egy tetőtérben több helyiség is kialakíthatóvá válik
 • praktikus, és gyorsan kivitelezhető
 • formában korlátlan lehetőséget nyújt

ÁCSSZERKEZET KÉSZÍTÉS

Az ácsszerkezet a tető alapja. Masszív, erős szerkezetnek kell lennie, a megrendelő igényeit és a statikai szempontokat egyaránt szem előtt tartva. Ácsszerkezeteinket fűrészelt anyagból készítjük, melyeket a fatelepen mártási technológiával kezelnek. Ezzel tartják távol a rovarokat, és sokkal kevésbé lesz éghető a szerkezet. Munkáink során a legkorszerűbb tetőfedő eszközökkel dolgozunk, melyek az ácsszerkezet kiépítésében játszanak fontos szerepet, hogy munkánk teljesen pontos legyen.

Alap tetőformák:

 • A nyeregtető: az egyik legelterjedtebb típus. Számos előnye többek között az egyszerű megépítése, gazdaságos, és kevésbé munkaigényes kivitel. A hiba,  beázás lehetősége minimális.
 • Félnyeregtető: többnyire már meglévő magasabb falhoz, tűzfalhoz hozzáépített épületek fedél szerkezete. A félnyeregtető két oromfalból, egy tűzfalból és egy tetősíkból áll. Elkészítése gazdaságosan megoldható, nem túl munkaigényes.
 • A kontytető: négy azonos hajlásszögű tetősíkból áll. A síkok a gerincnél és az élgerincnél metszik egymást. Az ereszvonal egy magasságban fut körbe az épületen. Elkészítése kevésbé gazdaságos, és munkaigényes.
 • A csonka kontytető: végei oromfalakkal van lezárva és a konty az ereszvonalnál magasabban kezdődik. Ez a tetőtípus a nyeregtetőhöz hasonlóan gazdaságosan elkészíthető, azonban a kontyok kialakítása időigényesebb helyszíni szabást igényel.
 • A sátortető: élgerincei egy csúcsban futnak össze, és négy háromszög alakú tetősíkból áll. Az ereszvonal egy magasságban fut körbe épületen. Az 1960-1970-es években volt nagyon divatos tetőforma. Rendkívül gazdaságtalan és munkaigényes az elkészítése, tetőtér beépítése kedvezőtlen.
 • A manzárdtető: A szerkezeti kialakítása ideális a padlástér beépítésére, elkészítése rendkívül munkaigényes.
tetők

TETŐFEDÉS - TETŐFELÚJÍTÁS

A tetőfedés egy tág fogalom, hiszen több fajta tető van, és mindegyikhez más és más tetőfedési módszert kell használni. A tető elsődleges feladata az, hogy a tőle elvárt módon működjön, nem elég ha esztétikailag szép, mert mindez hiába ha a tető nem stabil, beázik stb. A tetőfedés egy komplett, jól megtervezett, strukturált munkát jelent. Lehetőleg a gyártók által előírt vonalakat kell követni, persze figyelembe véve az ügyfél kritériumait is. A tető megfelelő működését a szakszerűen beépített tetőfedő anyagok határozzák meg (többek között).  Fontos a megfelelő szigetelési technika kiválasztása, vízelvezetés, ereszcsatorna rendszer megfelelő kialakítása, az ácsmunka, bádogos munka, tetőablakok szigetelése stb. Mivel nagyon sok fajta tető van, nem lehet általános szabályt állítani a tetőfedés menetére, mert a különböző tető fajták más és más fedési módszert igényelnek.

Tetőfedő anyagok:

A fedés anyagát és fajtáját jelentős mértékben befolyásolja a fedélszék által meghatározott tetősíkok lejtése. A sokféle fedélszékrendszer közül mindig ki lehet választani a hasznosításnak, az épület jellegének leginkább megfelelőt, vagy ha úgy tetszik, a leggazdaságosabb megoldást. Azt, hogy mi kerül a tetőre, természetesen számos körülmény, elsősorban a tulajdonos anyagi háttere, igényessége, no meg a tervező leleményessége határozza meg.

 • Betoncserép

 • Agyagcserép

 • Fémlemez fedés

 • Műpala fedés

 • Bitumenes hullámlemez

 • Bitumenes zsindely

BÁDOGOS MUNKÁK

A bádogos munkáknak, a megfelelő bádogozásnak kiemelkedően fontos szerepe van az épület vízelvezetésében. A beázások elkerülése érdekében csak szakemberekkel szabad az épület bádogozását elvégezni. A bádogosok munkája nagyban függ a tetőfedők, ácsok munkájától is.

 • ablakpárkányok készítése
 • függő és fekvő ereszcsatorna készítés
 • lefolyók készítése
 • kéményszegélyek készítése
 • falszegélyek készítése
 • vápák kivitelezése
 • orom és ereszszegélyek készítése
 • hajlatbádogok kialakítása